Fungal Foray 2019 01—02/10/19

Walk 11 in Haltwhistle Autumn Walking Festival, 2019. Photos by Kev Hilton and Gordon Beakes
Start slideshow